Εγκαταστάσεις φωταερίου στην Αθήνα, 15-03-2021, αρχείο Ηρ.Φασουράκης / Athens Gaswork Installations, 15-03-2021 @H.Fassourakis

Εγκαταστάσεις φωταερίου στην Ριγα Λετονιας, 20-08-2022, αρχείο Ηρ.Φασουράκης / Riga Gaswork Installations, 20-08-2022 @H.Fassourakis

Εγκαταστάσεις φωταερίου στην Βαρκελώνη 09-01-2023, αρχείο Ηρ.Φασουράκης / Barcelona Gaswork Installations, 09-01-2023, @H.Fassourakis

Εγκαταστάσεις φωταερίου στην Ρώμη Ιταλίας, 06-03-2022, αρχείο Ηρ.Φασουράκης / Rome Gaswork Installations, 06-03-2022 @H.Fassourakis

1/8

Conference on the reuse of European industrial heritage

Saturday, March 4, 2023
Technopolis City of Athens

Free admission with reservation

How is industrial heritage used in modern cities? How important is the concept of reuse in the urban landscape? Which European gas production plants are currently used as cultural and technological sites?

On Saturday, March 4, 2023, the "Industrial Gas Museum", in cooperation with the Civil Non-Profit Company “Vault of Industrial Digital Archives” (V.I.D.A.), co-organise at the "Technopolis City of Athens" a one-day conference under the title “Gas-working together: New perspectives” on the reuse of gas plants in Europe, with the participation of speakers from Greece and abroad.
Within the framework of the conference, speakers from seven European countries will present reuse practices and case studies on sections or entire sets of gas plants that have been transformed into living cultural spaces. In this context, it will facilitate the exchange of views and practices related to regional, sustainable development, architecture, history, integration of monuments in the urban landscape and management of tangible and intangible industrial heritage and cultural units.

The conference is held under the auspices of TICCIH Greece (The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage) and the ICOM Hellenic National Committee, with Fysiko Aerio the Hellenic Energy Company as its major sponsor and the Brown Hotels as a hospitality sponsor.

More info / program...

Xρησιμοποιούμε cookies για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία του site και την καλύτερη εμπειρία χρήσης